NAAM  van de kandidaat:

LEEFTIJD:

Contact TELEFOON N°:

Contact E-MAIL ADRES:

MOMENTEEL ZIJN ONZE LESSEN 

VOLLEDIG VOLZET, ONZE EXCUSES HIERVOOR.


WE BEPERKEN HET AANTAL LEERLINGEN OM DE KWALITEIT VAN DE LESSEN  

HOOG TE HOUDEN

Hoe gaat het in onze club in zijn werk?


We laten iedereen 2 proeflessen gratis meemaken. 

Na deze 2 lessen overleggen we samen met de karateka en indien het mini-karateka’s zijn, met de ouders, of onze clubwerking iets is voor jullie?

Pas nadien kan er worden overgegaan tot inschrijving.


Indien hierboven vermeld staat dat al onze lessen volzet zijn, worden er momenteel geen nieuwe karateka’s toegelaten. Jullie kunnen dan hieronder jullie gegevens invullen en doorsturen. Jullie komen zo op onze wachtlijst terecht. 

Als er terug plaatsen vrijkomen, worden jullie gecontacteerd.

© Wakai Kuma Karate - 2021